Наложи ми се да правя PHP Rest Framework и реших да заснема процеса на изграждането му – на някой може пък да му е полезна тази серия от уроци.  Видеата са 15, а общата им дължина е 3 часа, 28 минути.

Използвани библиотеки:

  • cURL Class – https://github.com/php-curl-class/php-curl-class
  • FluentPDO – http://fluentpdo.com

Сорс-код:

Видеа: