Основна информация

Използвани технологии: HTML5, CSS3, JavaScript (AJAX, jQuery), PHP
Онлайн от: 30 юли 2014 год.
Лиценз: Затворен
Допълнителни: Интеграция с Google Maps, абонаментен списък, многоезичност

Посети проекта Назад