Основна информация

Използвани технологии: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript
Онлайн от: 23 юли 2012 год.
Партньорство: Петромир Пенчев
Допълнителни: Статистическа система за сайтовете, аналази на определен период от време, административен панел и др.

Назад

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Email this to someone