Основна информация

Клиент: ПГ по КТС - гр. Правец
Използвани технологии: WordPress, PHP, MySQL, HTML, CSS JavaScript (AJAX, jQuery)
Онлайн от: 06 март 2014 год.
Допълнителни: Отговарям единствено за техническата поддръжка на сайта.

Посети проекта Назад