Основна информация

Клиент: ПГ по КТС - гр. Правец
Използвани технологии: PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript
Лиценз: Затворен
Допълнителни: Отговарям единствено за техническата поддръжка на проекта.

Посети проекта Назад