Нека мечтите ни бъдат огромни, за да не ги губим от поглед, докато вървим след тях.